ucbcaresucbcares

UCBCares® Slovensko

ucbcaresucbcares

Sme tu, aby sme Vám poskytli podporu počas celej Vašej liečby:

• UCBCares® je služba poskytovaná spoločnosťou UCB a vedená tímom informovaných a skúsených odborníkov,

• náš tím Vám dokáže poskytnúť ľahko dostupnú pomoc a informácie,

• kontaktovať nás je jednoduché, či už telefonicky alebo e-mailom,

• zdravotnícki pracovníci, ktorí sa o Vás v priebehu Vašej liečby starajú, môžu, ak budú chcieť, tiež využiť UCBCares®.

ucbcares

UCBCares® pre pacientov

Pre pacientov hľadajúcich podporu pri ochoreniach, ktoré sú z terapeutických oblastí.

Čítať ďalej
ucbcares

UCBCares® pre odbornú verejnosť

Pre zdravotníckych odborníkov hľadajúcich informácie.

Čítať ďalej
ucbcares

Kontakty

Ako nás môžete kontaktovať.

Čítať ďalej

Chcete sa o UCBCares® dozvedieť viac? Pozrite sa na naše video!

Vylepšite svoju skúsenosť

Pre zhliadnutie videa je potrebné povoliť video cookies.

ucbcares

Telefón

Spoplatnený hovor:

+421 2 5920 2023

Bezplatná linka:

0800 002 566 (iba pre volanie zo Slovenska)

UCB s.r.o., organizačná zložka

Úprkova 4

811 04 Bratislava 1

Slovensko

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek nežiaducich účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Nežiaducie účinky môžete hlásiť prostredníctvom UCBCares® na vyššie uvedených kontaktoch alebo priamo priamo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv tu.

Hlásením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti našich liekov. So všetkými osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a bude zachovaná ich dôvernosť.

SK-N-OT--2300010

Dátum prípravy: August 2023