Vitajte na stránkach UCBCares® pre epilepsiu

Ak bola Vám alebo Vašej blízkej osobe diagnostikovaná epilepsia, dúfame, že Vám tieto stránky UCBCares® pomôžu pochopiť, čo je epilepsia, aká je dostupná liečba epilepsie a čo môže znamenať život s týmto ochorením.

Čo je to epilepsia?

Čo je to epilepsia?

Epilepsia je chronické ochorenie prejavujúce sa opakovaným výskytom epileptických záchvatov...

Čítať ďalej
Epilepsia a záchvaty

Epilepsia a záchvaty

Záchvaty sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi podľa toho, ktorá časť mozgu je postihnutá...

Čítať ďalej
Kontrola záchvatov

Kontrola záchvatov

Užívanie správnej medikácie
a identifikácia spúšťačov záchvatov môže umožniť kontrolu záchvatov...

Čítať ďalej
Diagnostika epilepsie

Diagnostika epilepsie

Ak človek dostane záchvat, nemusí to ešte znamenať, že má epilepsiu. Epilepsiu je možné potvrdiť až po viac ako jednom záchvate, pretože podobné príznaky môžu spôsobiť aj iné ochorenia...

Čítať ďalej
Medikácia v epilepsii

Medikácia v epilepsii

Najbežnejšie používanou liečbou epilepsie je protizáchvatová liečba
a v dnešnej dobe je k dispozícii široké spektrum takýchto liekov...

Čítať ďalej
Podporné skupiny

Podporné skupiny

Odkazy na organizácie, ktoré môžu poskytnúť ďalšie rady a informácie...

Čítať ďalej

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach nepredstavujú ani nenahrádzajú konzultáciu s Vaším lekárom.

Logo UCBCares

Ako sa s nami spojiť?

Služba je dostupná počas pracovných dní od 8:30 do 16:30*

*mimo tejto doby je možné zanechať hlasovú správu

Telefón
+421 2 5920 2023

Bezplatná telefónna linka*
0800 002 566
*iba pre volanie zo Slovenska

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek nežiaducich účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Nežiaducie účinky môžete hlásiť prostredníctvom UCBCares® na vyššie uvedených kontaktoch alebo priamo priamo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv tu.

Hlásením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti našich liekov. So všetkými osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a bude zachovaná ich dôvernosť.


SK-N-DA-EPI-2300002 - Dátum prípravy: máj 2023