Kontrola záchvatov

Epilepsia ovplyvňuje ľudí rôzne, takže skúsenosti každého človeka s epilepsiou môžu byť odlišné. Pre mnoho ľudí môže protizáchvatová liečba a zmena životného štýlu znamenať, že ich záchvaty sú dobre kontrolované a majú malý vplyv na ich každodenný život. U iných môžu záchvaty pretrvávať dlhšie, kým zareagujú na liečbu, prípadne nebudú reagovať vôbec. U týchto ľudí je potrebná väčšia podpora pri práci, v škole alebo v každodennom živote.

Užívanie liekov na epilepsiu

Pacienti by mali užívať lieky, ktoré im predpísal neurológ pravidelne a bez vynechania, aby si udržali kontrolu nad svojimi záchvatmi. Ak sa vyskytnú nepríjemné vedľajšie účinky, je potrebné poradiť sa so svojím lekárom, ktorý pacientovi môže ponúknuť alternatívny liek alebo navrhnúť spôsob, ako tieto vedľajšie účinky zvládnuť. Vynechanie alebo vysadenie liekov by mohlo viesť k záchvatom. Ak je pacient už nejaký čas bez záchvatov, možno bude môcť prestať užívať lieky, ale vysadzovanie liekov musí byť postupné a pod lekárskym dohľadom.

Identifikácia a predchádzanie spúšťačom epileptického záchvatu

diary

Medzi možné spúšťače patrí alkohol, nedostatok spánku, vynechanie jedla, viróza, hormonálne zmeny (napríklad menštruácia), vynechanie dávky protizáchvatového lieku na epilepsiu alebo zmena lieku na epilepsiu. Zaznamenanie možných spúšťačov v „denníku epilepsie“ môže pomôcť pacientovi pochopiť, čo spúšťa jeho záchvaty, a nájsť spôsoby, ako sa týmto spúšťačom vyhnúť.


SK-N-DA-EPI-2100014 - Dátum prípravy: november 2021