Iné možnosti terapie pri epilepsii

Stimulácia blúdivého nervu (VNS) – malé elektrické zariadenie – neurostimulátor sa umiestni pod kožou na hrudi. Z neho prechádza drôt pod kožou a spája sa s blúdivým nervom, čo je nerv na krku. Výboje elektriny idú pozdĺž drôtu k nervu, aby záchvaty boli menej pravidelné
a menej závažné. Počas elektrickej stimulácie, každých päť minút po dobu 30 sekúnd, pacient môže mať chrapľavý hlas, bolesť hrdla
a kašeľ. Batériu stimulátora VNS treba vymieňať približne každých 10 rokov.

Hlboká mozgová stimulácia (DBS) – je založená na podobnom princípe ako VNS, ale drôty sú vedené pod kožou do mozgu, elektrické signály z neurostimulátora menia elektrické signály v mozgu. Ide ešte stále o nový postup a jeho účinnosť pri liečbe epilepsie nie je zatiaľ presne známa. Existujú aj niektoré vážne vedľajšie účinky, vrátane krvácania do mozgu, depresie a problémov s pamäťou.

Ketogénna strava – obsahuje vysoký obsah tukov a menej bielkovín a sacharidov. Odporúča sa ako terapia, ktorá môže kontrolovať záchvaty u detí, ak nefungujú antiepileptiká, ktoré menia hladiny chemických látok v mozgu. Táto strava sa skutočne odporúča iba deťom, pretože strava s vysokým obsahom tukov môže u dospelých viesť k cukrovke alebo kardiovaskulárnym ochoreniam. Dietológ pomôže rodičom detí vypracovať stravovací plán.

Doplnkové (alternatívne) terapie – ak pacient uvažuje o alternatívnych liečebných postupoch, rozhodne by mal o tom informovať neurológa! Zastavenie liečby antiepileptikami môže spôsobiť záchvaty. Niektoré bylinné lieky vzájomne reagujú s liekmi na epilepsiu
a bránia ich správnemu fungovaniu, napríklad ľubovník bodkovaný. Ak je spúšťačom epilepsie stres, pacientom môžu pri relaxácii pomôcť relaxačné terapie, ako napr. jóga alebo meditácia.


SK-N-DA-EPI-2100012 - Dátum prípravy: november 2021