Autizmus a epilepsia

Autizmus a epilepsia

Deti s epilepsiou majú zvýšené riziko autizmu, aj keď nie je úplne známe, aký je vzťah medzi týmito dvomi ochoreniami. Existuje tiež súvislosť medzi autizmom, poruchami učenia a epilepsiou. Liečba ľudí s epilepsiou a autizmom je rovnaká ako u tých, ktorí autizmus nemajú. Všetky testy potrebné na zistenie epilepsie však treba prispôsobiť ich stavu, aby vyšetrenia zvládli bez nadmerného stresu.

Lieky na epilepsiu, ktoré ľudia s autizmom užívajú, sú rovnaké ako u osôb bez autizmu.

Epileptické syndrómy

Niektoré deti majú diagnostikované epileptické syndrómy. Epileptický syndróm je súbor príznakov, ktoré sú typické pre určitú skupinu ľudí s epilepsiou. Spoločné majú napríklad typy záchvatov, pridružené príznaky, obraz EEG, príčiny vzniku, lokalizáciu
v mozgu, vek vzniku, vzťah k biologickým rytmom, závažnosť, prognózu
a pod.

Epileptické syndrómy sú viazané na určitý vek. Podľa veku pacientov sa delia na novorodenecké (dojčiat a batoliat), detí predškolského a školského veku a epileptické syndrómy v adolescencii či dospelosti.

Sú to napríklad:

  • benígna detská epilepsia s centrotemporálnymi hrotmi – postihuje asi 15% detí a začína vo veku od 3 do 10 rokov; deti majú zvyčajne iba niekoľko záchvatov a do 16 rokov sú zvyčajne bez záchvatov
  • juvenilná epilepsia s absenciami – postihuje asi 12% detí a začína vo veku od 4 do 10 rokov; z tejto epilepsie vyrastie asi 90% detí do
    12 rokov
  • juvenilná myoklonická epilepsia – zvyčajne začína vo veku 12 až 18 rokov, záchvaty sa zvyčajne vyskytujú po prebudení, často vyvolané únavou, ale v 40% prípadov sú vyvolané blikajúcimi svetlami
  • Westov syndróm – často začína v prvom roku života, vzniká častejšie u chlapcov, prejavuje sa bleskovými kŕčmi a psychomotorickou retardáciou
  • Lennox-Gastautov syndróm – zvyčajne sa začína medzi 3 až 5 rokmi, ale môže sa začať neskôr; deti často majú neskôr ťažkosti s učením a problémy so správaním; syndróm na liečbu takmer nereaguje, často je potrebné liečiť ich kombináciou liekov

SK-N-DA-EPI-2100022 - Dátum prípravy: november 2021