Škola, vzdelávanie a epilepsia

Škola, vzdelávanie a epilepsia

Ak má Vaše dieťa epilepsiu, môže chodiť do bežnej školy ako ostatné deti. Ale keďže epilepsia je u každého človeka iná, môžete sa rozhodnúť, aký typ vzdelávania je pre Vaše dieťa najlepší.

Mali by ste dať vedieť o epilepsii Vášho dieťaťa vedeniu školy
a spolupracovať s nimi na vytvorení bezpečného a podporujúceho prostredia pri vzdelávaní Vášho dieťaťa.

Deti s epilepsiou môžu mať ťažkosti s učením a správaním častejšie než iné deti, nie vždy sa však na to prihliada.

Je dôležité, aby vedenie školy podporilo Vás a Vaše dieťa, pretože učenie a správanie sú prepojené s pocitom bezpečia a prijatia.

Ako zvládnuť vzdelávanie v škole?

  • Vaše dieťa môže zameškať učivo kvôli neprítomnosti spôsobenej záchvatmi. Požiadajte preto o asistenciu alebo poproste učiteľa, aby Vám posielal poznámky a informácie o učive.
  • Ak Vaše dieťa chodí plávať, pri bazéne by okrem dozoru mal byť ďalší človek, ktorý by sledoval iba Vaše dieťa.
  • Počas hodín chémie by Vaše dieťa malo byť tiež pod dozorom, aby v prípade záchvatu nevznikol požiar alebo únik chemikálie.

Mnoho detí s epilepsiou zvyčajne zvládne základné i stredoškolské vzdelanie a pokračuje vo vzdelávaní aj na univerzite. Vaše dieťa sa tiež môže vyučiť, treba však s pomocou lekára a výchovného poradcu nájsť správny odbor, ktorý mu bude vyhovovať a kde ho jeho zdravotný stav nebude obmedzovať.


SK-N-DA-EPI-2100021 - Dátum prípravy: november 2021