Príčiny epilepsie

Príčiny epilepsie

V mnohých prípadoch nie je jasné, prečo má človek epilepsiu. Môže to byť spôsobené napríklad aj genetickou predispozíciou, pretože asi každý tretí človek s epilepsiou má člena rodiny, ktorý ju má tiež. Ďalšie možné príčiny epilepsie sú:

  • poškodenie mozgu, napríklad spôsobené mozgovou príhodou, poranením hlavy, nádorom alebo infekciou
  • zneužívanie drog alebo alkoholu
  • nedostatok kyslíka počas pôrodu
  • problémy s vývojom mozgu v maternici
  • Alzheimerova choroba
  • elektrický prúd, elektrošok, zmeny teploty, prehriatie, blikajúce svetlá, počítačové hry
  • nedostatok spánku, poruchy spánku, stres, zvýšená teplota, hormonálne zmeny

Mýty o epilepsii

Je dôležité si uvedomiť, že epilepsia NIE JE

  • nákazlivá
  • psychická choroba
  • vývinové postihnutie

SK-N-DA-EPI-2100007 - Dátum prípravy: november 2021