Možné chirurgické zákroky v liečbe epilepsie

Ak po vyskúšaní najmenej dvoch rôznych antiepileptík a iných liečebných postupov záchvaty stále nie sú pod kontrolou, možno ako alternatívu liečby zvoliť chirurgický zákrok. Účelom chirurgického zákroku je zlepšiť kvalitu života pacienta. Chirurgický zákrok je možné vykonať dospelým aj deťom.

Existujú dva hlavné typy chirurgických zákrokov.

Resekčné zákroky:

  • resekcia – odstránenie časti mozgu, kde sa začínajú záchvaty
  • časová lobektómia – odstránenie mozgového tkaniva v spánkových lalokoch, ktoré spôsobilo záchvaty
  • extratemporálna resekcia – odstránenie mozgového tkaniva v iných častiach mozgu, ktoré spôsobilo záchvaty
  • lézionektómia – odstránenie nádorov, abscesov alebo iných typov poškodení, ktoré spôsobujú záchvaty

Ak resekčná operácia nie je možná, môže sa pristúpiť k inému typu operácií, pri ktorých je jedna časť mozgu odpojená od inej časti.

  • hemisferektómia – odstránenie vonkajšej vrstvy jednej polovice mozgu
  • korpusová kalosotómia – prerušenie spojenia medzi dvoma stranami mozgu, ktoré zastaví šírenie záchvatov z jednej strany na druhú
  • viacnásobná subpiálna transekcia – prerezanie nervových vlákien vo vonkajších vrstvách mozgu, ktoré zastaví šírenie záchvatovej aktivity

Predtým, ako je pacientovi navrhnutý chirurgický zákrok, navštívi špecializované neurologické centrum a zvyčajne podstúpi MRI snímkovanie a EEG video telemetriu (EEG s monitorovaním a videozáznamom).

Môžu sa vykonať aj iné typy skenovania s použitím kontrastnej látky. Pomôže to podrobne zobraziť miesta, kde presne v mozgu začínajú záchvaty.

Pamäťové a psychologické testy sa tiež používajú na zistenie toho, ako môže byť po operácii ovplyvnená pamäť a životný štýl. Tieto testy pomôžu lekárom zistiť, ako pacient pravdepodobne zvládne dopad zvoleného typu operácie. Operácia totiž môže v zriedkavých prípadoch zasiahnuť ďalšie časti mozgu, napríklad centrá ovládajúce reč, zrak, pohyb alebo sluch. Je však veľká šanca, že sa záchvaty po operácii zastavia. Operačný zákrok zvyčajne pripadá do úvahy až vtedy, ak sa vyčerpajú iné možnosti liečby, záchvaty sa nedajú kontrolovať a ovplyvňujú každodenný život. Účelom chirurgického zákroku je zlepšiť kvalitu života pacienta. Operácia mozgu nie je vhodná pre každého, existujú viaceré zdravotné ťažkosti, ktoré takýto zákrok neumožňujú. Samozrejme, to, či pacient podstúpi operáciu, závisí na jeho rozhodnutí a kedykoľvek môže zmeniť názor.


SK-N-DA-EPI-2100011 - Dátum prípravy: november 2021