Medikácia v epilepsii

Protizáchvatová liečba

Protizáchvatové lieky (antiepileptiká, antikonvulzíva, protizáchvatová medikácia) sú najbežnejšie používanou liečbou epilepsie. Asi u 70% ľudí pomáhajú odstrániť, nie však liečiť záchvaty. Je dôležité, aby pacienti konzultovali so svojím špecialistom, ktoré liečebné postupy sú k dispozícii a ktoré sú pre nich najlepšou voľbou. Antiepileptiká fungujú tak, že menia hladinu chemických látok v mozgu.
O najlepšom type liekov pre jednotlivých pacientov lekár rozhodne v závislosti od typu záchvatu, veku, a napr. aj od plánovaného tehotenstva. Existuje veľa rôznych antiepileptík. Bežné príklady účinných látok zahŕňajú:

Acetazolamid indikovaný na glaukom
Clobazam – nedostupny
Klobazam
Everolimus
Lakosamid
Levetiracetam
Perampanel
Fenytoín
Pregabalín
Rufinamid
Stiripentol nedostupny
Topiramát
Vigabatrín

Brivaracetam
Karbamazepín
Klonazepam
Etosuximid – nedostupny
Gabapentín
Lamotrigín
Oxkarbazepín
Fenobarbital
Piracetam
Primidón – nedostupny
Valproát sodný
Kyselina valproová
Zonisamid

Niektoré antiepileptiká nemusia byť vhodné na použitie počas tehotenstva. Ak ženy s epilepsiou plánujú otehotnieť alebo otehotnejú, mali by sa poradiť so svojím lekárom. Bez konzultácie s lekárom nie je vhodné prerušovať liečbu či prestať užívať lieky!

Vedľajšie účinky antiepileptík

Vedľajšie účinky sa často vyskytujú pri začatí liečby antiepileptikami, ale sú všeobecne zvládnuteľné. Niektoré bežné vedľajšie účinky zahŕňajú:

  • ospalosť
  • nedostatok energie
  • agitovanosť
  • bolesti hlavy
  • nekontrolovateľné trasenie (tremor)
  • strata vlasov alebo nežiaduci rast vlasov
  • opuchnuté ďasná
  • vyrážky

Ak sa vedľajšie účinky vyskytnú, treba sa obrátiť na neurológa, pretože by to mohlo znamenať, že pacient má vážnu reakciu na liek.
Pocit „opitosti“, nestability, zlej koncentrácie, pocitu na zvracanie, môže znamenať, že dávka je príliš vysoká. Pacient by nikdy nemal prestať s liečbou alebo meniť svoj liek bez toho, aby sa najskôr porozprával so svojím praktickým lekárom alebo špecialistom, pretože by to mohlo spôsobiť vznik záchvatu. Pacienti by si mali vždy prečítať príbalovú informáciu pre pacienta, ktorá sa nachádza v krabičke
s liekmi, kde nájdu zoznam všetkých možných vedľajších účinkov.


SK-N-DA-EPI-2100010 - Dátum prípravy: november 2021