Bezpečnosť pri epilepsii

Ak sú záchvaty pod kontrolou, nemusíte sa ich obávať ani ich dopadov na Váš každodenný život. Počas záchvatu však môžete ublížiť sebe alebo iným ľuďom vo svojom okolí, preto treba urobiť isté opatrenia.

Bezpečnostné opatrenia doma

Bezpečnostné opatrenia doma
  • používajte ochranné kryty na ohrievačoch a radiátoroch
  • nainštalujte detektory dymu, aby pípali, ak horí jedlo alebo ak niekedy zabudnete, čo robíte, alebo ak máte záchvaty, ktoré spôsobujú stratu vedomia
  • zakryte všetky hrany alebo rohy nábytku, ktoré sú ostré alebo vyčnievajú
  • namiesto vane používajte sprchu
  • nezamykajte dvere do kúpeľne
  • položte panvice na zadné horáky a rúčky otočte od okraja sporáka

Šport a voľný čas

Šport a voľný čas

Väčšina ľudí môže pokračovať v športe alebo vo voľnočasových aktivitách, aj keď ich záchvaty nie sú dobre kontrolované, môžu urobiť preventívne opatrenia, aby si neublížili.

Alkohol a epilepsia

Pre niektorých ľudí môže byť alkohol spúšťačom epileptického záchvatu. Opitosť alebo zlý spánok po prebdenej noci tiež môže viesť
k záchvatu. Alkoholu sa treba úplne vyhnúť alebo ho piť len v malom množstve a striedmo.


SK-N-DA-EPI-2100015 - Dátum prípravy: november 2021