Podporné skupiny

Meli Beli

Občianske združenie Meli Beli je združenie na pomoc deťom s epilepsiou a ich rodinám.

Meli Beli
občianske združenie
Dobšinského 10
900 28 Ivanka pri Dunaji

Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami

Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami
Klinika detskej neurológie
Limbova 1
833 40 Bratislava

Združenie nemá webové stránky.


SK-N-DA-EPI-2100024 - Dátum prípravy: november 2021