Práca a epilepsia

Bezpečnostné opatrenia doma

Epilepsia neznamená, že nemôžete pracovať. Niektoré zamestnania však ľudia s epilepsiou robiť nemôžu vôbec
a v niektorých zamestnaniach musia prijať príslušné opatrenia,
aby neohrozili seba či iných. Typ záchvatov a ich závažnosť ovplyvňuje prácu, ktorú človek s epilepsiou môže robiť.

  • Vyhýbajte sa zmenám pracovných hodín, ak sú záchvaty spôsobené únavou.
  • Vykonajte zmeny v budove alebo vo svojom pracovnom priestore, aby bola pre vás bezpečnejšia.
  • Požiadajte o poskytnutie voľna, aby ste mohli ísť na lekárske vyšetrenia.
  • Požiadajte zamestnávateľa o nákup ochranných krytov na rohy či ostré hrany pomôcok alebo o výmenu rizikových zariadení, aby ste mohli bezpečne pracovať.
  • Väčšina ľudí s epilepsiou nemôže vykonávať práce, ktoré si vyžadujú vedenie motorového vozidla, závisí to však od typu epilepsie.

SK-N-DA-EPI-2100016 - Dátum prípravy: november 2021