Cestovanie s epilepsiou

Cestovanie s epilepsiou

Epilepsia neznamená, že pacient nemôže cestovať a spoznávať nové miesta, bude si musieť len starostlivo naplánovať cestu a pripraviť sa na ňu.

Lieky

 • Uistite sa, že máte dostatok liekov na celú cestu.
 • Ak prekračujete časové pásma, tiež sa uistite, že svoje protizáchvatové lieky užívate včas.
 • Vždy skontrolujte, či na cestovanie s Vaším liekom nepotrebujete nejaké špeciálne doklady, aby ste sa vyhli problémom pri colnom
  a bezpečnostnom odbavení.
 • Ubezpečte sa, že máte správne cestovné poistenie, ktoré by krylo všetky prípadné výdavky spojené s Vaším ochorením.
 • Skontrolujte, či môžete svoj liek správne skladovať, keď cestujete.
 • Ak potrebujete akékoľvek očkovanie alebo lieky proti malárii, obráťte sa na svojho lekára, aby ste sa uistili, že neznižujú účinok Vašich protizáchvatových liekov.

Lietanie s epilepsiou

 • Ak letíte, skontrolujte, či potrebujete lekárske povolenie.
 • Ak sú Vaše záchvaty všeobecne dobre kontrolované, zvyčajne by ste nemali potrebovať lekárske povolenie.
 • Informujte personál leteckej spoločnosti pre prípad, že by ste potrebovali pomoc.

SK-N-DA-EPI-2100017 - Dátum prípravy: november 2021