Šoférovanie s epilepsiou

Šoférovanie s epilepsiou

Epilepsia sa tradične považuje za rizikové ochorenie pre vedenie motorového vozidla. Jednotný pohľad nemá ani Európska únia.
V niektorých krajinách môžu epileptici šoférovať aj v prípade, ak užívajú lieky, či ak sú bez záchvatov určité obdobie (väčšinou 2 roky). Na Slovensku zákon umožňuje získať ľuďom s epilepsiou vodičské oprávnenie v prípade, že sú jeden rok bez záchvatov,
a to bez ohľadu na liečbu - čiže aj v prípade, ak užívajú protizáchvatové lieky.
Skutočnosť, že daný kandidát je bez záchvatov, musí potvrdiť lekár, a to vystavením potvrdenia na základe komplexného posudku.


SK-N-DA-EPI-2100018 - Dátum prípravy: november 2021