Vitajte na stránkach UCBCares® pre reumatické ochorenia

Ak bolo Vám alebo osobe Vám blízkej diagnostikované reumatické ochorenie, dúfame, že Vám tieto stránky UCBCares® pomôžu pochopiť, čo sú reumatické ochorenia, aká je dostupná liečba reumatických ochorení, a čo môže znamenať život s týmto ochorením.

Axiálna spondylartritída, ankylozujúca spondylitída, psoriatická artritída alebo reumatoidná artritída – to všetko sú viaceré formy jednej skupiny ochorení súhrnne nazývaných reumatické ochorenia.

Aj preto majú všetky druhy tejto skupiny ochorení spoločnú diagnostiku a liečbu. Život pacientov s týmito ochoreniami má podobné limity
a špecifiká
a pacientov zaujímajú podobné otázky. Aj preto sú sekcie „Diagnostika a liečba reumatických ochorení“, „Život s reumatickým ochorením“ a „Reumatické ochorenia - často kladené otázky“ pre všetky vymenované druhy ochorení rovnaké.

Zistite viac o svojom ochorení

Axiálna spondylartritída a ankylozujúca spondylitída

Axiálna spondylartritída a ankylozujúca spondylitída

Axiálna spondylartritída (axSpA)
a ankylozujúca spondilitída (AS) sú chronické reumatické ochorenia chrbtice...

Čítať ďalej
Psoriatická artritída

Psoriatická artritída

Psoriatická artritída je ochorenie, pri ktorom pacient trpí psoriázou
a artritídou zároveň...

Čítať ďalej
Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída je bolestivé ochorenie spôsobené zápalom kĺbov...

Čítať ďalej
Diagnostika a liečba reumatických ochorení

Diagnostika a liečba reumatických ochorení

Existuje niekoľko testov, ktoré Váš lekár môže vykonať, aby zistil, aký typ reumatického ochorenia máte. Podľa Vašej diagnózy Vám lekár následne môže poskytnúť liečbu, ktorá bude pre Vás najvhodnejšia...

Čítať ďalej
Život s reumatickým ochorením

Život s reumatickým ochorením

Život s reumatickým ochorením môže byť zložitý, ale existujú možnosti podpory...

Čítať ďalej
Tipy a zdroje

Tipy a zdroje

Získajte odpovede na najčastejšie otázky a ďalšie informácie od podporných organizácií...

Čítať ďalej

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach nepredstavujú ani nenahrádzajú konzultáciu s Vaším lekárom.

UCBCares

Ako sa s nami spojiť?

Služba je dostupná počas pracovných dní od 8:30 do 16:30*

*mimo túto dobu je možné zanechať hlasovú správu

Telefón
+421 2 5920 2023

Bezplatná telefónna linka*
0800 002 566
*iba pre volanie zo Slovenska

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek nežiaducich účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Nežiaducie účinky môžete hlásiť prostredníctvom UCBCares® na vyššie uvedených kontaktoch alebo priamo priamo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv tu.

Hlásením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti našich liekov. So všetkými osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a bude zachovaná ich dôvernosť.


SK-N-DA-RH-2300004 - Dátum prípravy: máj 2023