Biologická liečba reumatických ochorení

Čo je to biologická liečba?

Biologický liek alebo biologikum je typ liečby niektorých dlhodobých zdravotných ťažkostiach, ako sú axiálna spondylartritída, ankylozujúca spondylitída, psoriatická artritída a reumatoidná artritída. Na rozdiel od tradičných liekov, ako sú ibuprofén alebo paracetamol, sa biologické lieky vyrábajú zo živých organizmov. Materiál, z ktorého sú vyrobené, môže pochádzať z mnohých zdrojov vrátane ľudských či zvieracích buniek a mikroorganizmov, ako sú baktérie alebo kvasinky. Biologiká sú typom „cielenej terapie“ a sú špeciálne určené na blokovanie určitých častí imunitného systému. Pretože sú to bielkoviny, tieto lieky sa nemôžu podávať ako tablety. Podávajú sa injekciou pod kožu alebo ako infúzia.

Biologické terapie sa poskytujú iba ľuďom, ktorí už vyskúšali inú liečbu zodpovedajúcu ich stavu a nereagovali na ňu dostatočne. Biologické terapie sa často podávajú spolu s inými liekmi.

Úloha biologickej liečby pri liečbe reumatických ochorení

Biologické lieky môžu pomôcť znížiť nadmerný zápal, bolesť a stuhnutosť. Zlepšenie stavu pomocou biologického lieku môže trvať až 3–6 mesiacov. Ak však stále nedôjde k zlepšeniu alebo dôjde k závažným vedľajším účinkom, zvyčajne sa odporúča liečbu ukončiť. Váš reumatológ potom môže navrhnúť iný biologický liek. Nie všetky biologické lieky fungujú rovnako, takže ak jeden nefunguje, môže stále existovať možnosť liečby iným liekom.

Biologické lieky používané na liečbu reumatických ochorení


Existuje niekoľko typov biologickej terapie, ktoré boli schválené na liečbu rôznych foriem reumatických ochorení. Všetky pôsobia tak, že znižujú nadmerný zápal v tele.

Liečba anti-TNF

Liečba anti-TNF narúša pôsobenie proteínu nazývaného tumor nekrotizujúci faktor (Tumor necrosis factor alebo TNF), ktorý je nadmerne aktívny u ľudí so zápalovými ochoreniami kľbov. Príliš veľa TNF spôsobuje zápal a poškodenie kostí, chrupaviek a tkanív. Liečba anti-TNF blokuje fungovanie TNF a môže znížiť množstvo nadmerného zápalu v tele a kĺboch.

Liečba anti-IL

Ľudia s reumatickými ochoreniami majú v tele veľmi vysoké hladiny bielkovín nazývaných interleukíny. Interleukíny hrajú dôležitú úlohu pri vzniku nadmerného zápalu spojeného so zápalovými ochoreniami kľbov. Liečba anti-IL účinkuje tak, že neutralizuje aktivitu určitých interleukínov a môže znížiť množstvo nadmerného zápalu v tele a kĺboch.

B-bunková terapia

Reumatické ochorenia spôsobujú nadmernú činnosť imunitného systému tela, čo spôsobuje, že skupina buniek v imunitnom systéme tela, nazývaná B-bunky, omylom zaútočí na vlastné tkanivá tela. B-bunková terapia účinkuje tak, že znižuje aktivitu B-buniek a zmierňuje zápaly, bolesti a opuchy pri reumatoidnej artritíde.

T-bunková terapia

T-bunky sú skupina buniek v imunitnom systéme tela, ktoré napádajú vlastné tkanivá tela a spôsobujú opuch a poškodenie kĺbov.
T-bunková terapia účinkuje tak, že bráni T-bunkám vo vzájomnej komunikácii, čo pomáha znižovať zápal. Tento typ liečby sa používa iba pri ťažkom reumatickom ochorení spĺňajúcim určité presne špecifikované kritériá.


SK-N-DA-RH-2100029 - Dátum prípravy: December 2021