Diagnostika reumatických ochorení

diagnostika

Reumatické ochorenia sú skupina ochorení charakterizovaných zápalom kĺbov a často často aj ďalších tkanív. Medzi tieto ochorenia patrí axiálna spondylartritída, ankylozujúca spondylitída, psoriatická artritída a reumatoidná artritída.

Ak trpíte pretrvávajúcimi bolesťami, opuchmi a stuhnutosťou kĺbov, mali by ste navštíviť svojho lekára.

V závislosti od konkrétnej formy reumatického ochorenia sa diagnóza odvíja od príznakov, fyzikálnych vyšetrení, výsledkov zobrazovacích vyšetrení a krvných testov.Váš praktický lekár sa Vás opýta na príznaky, urobí fyzikálne vyšetrenie, skontroluje opuchy kĺbov a zhodnotí rozsah ich pohybu. Ak sa Váš praktický lekár domnieva, že máte formu reumatického ochorenia, odošle Vás k špecialistovi (reumatológovi).

Zobrazovacie vyšetrenia

Na skontrolovanie rozsahu zápalu a miery poškodenia kĺbov sa používajú zobrazovacie vyšetrenia. Tieto vyšetrenia môžu pomôcť zistiť rozdiel medzi rôznymi typmi reumatických ochorení a používajú sa na kontrolovanie vývoja stavu v priebehu času.
Patrí sem:

  • röntgenové vyšetrenie
  • magnetická rezonancia
  • ultrazvukové vyšetrenie

Krvné testy

Na zistenie zmien v krvi spôsobených zápalom sa môžu použiť krvné testy. Žiadny krvný test bez ďalších testov však nemôže dokázať alebo vylúčiť diagnózu typu reumatického ochorenia.

Krvné testy sa používajú na diagnostiku a sledovanie reumatického ochorenia a zahŕňajú:

  • rýchlosť sedimentácie erytrocytov (ESR)
  • C-reaktívny proteín (CRP)
  • úplný krvný obraz

Genetické testy

Existuje genetický test z krvi, ktorý dokáže odhaliť, či prenášate gén HLA-B27, ktorý pomôže diagnostikovať axiálnu spondylartritídu alebo ankylozujúcu spondylitídu. Tento test však môže iba prispieť k diagnostike axiálnej spondylartritídyy alebo ankylozujúcej spondylitídy – test nie je úplne spoľahlivý, pretože nie každý s axiálnou spondylartritídou alebo ankylozujúcou spondylitídou má gén HLA-B27.


SK-N-DA-RH-2100027 - Dátum prípravy: December 2021