Podporné skupiny - kontakt

Liga proti reumatizmu na Slovensku

LPRe SR organizuje spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom.

LPRe SR
Nábr. Ivana Krasku 4
921 01 Piešťany


SK-N-DA-RH-2100037 - Dátum prípravy: December 2021