Cestovanie s reumatickým ochorením

Cestovanie s reumatickým ochorením nemusí byť obťažujúce a náročné. Najlepšie je cestu naplánovať a dôkladne sa na ňu pripraviť. Nižšie je uvedených niekoľko oblastí, nad ktorými je vhodné sa zamyslieť.

Dostatočná zásoba liekov

Najlepšie je zabezpečiť si lieky navyše, pre prípad, že by cesta trvala dlhšie. Poraďte sa so svojím lekárom vopred, aby ste si mohli zabezpečiť väčšie množstvo liekov. Pri prekračovaní časových pásiem sa uistite, že užívate lieky v správnom čase, môžete sa o tom vopred poradiť so svojím lekárom.

Potrebné doklady

Vždy skontrolujte, či na cestovanie s Vaším liekom nepotrebujete nejaké špeciálne povolenia, aby ste sa vyhli problémom pri bezpečnostnom a colnom odbavení. Niektoré lieky na reumatické ochorenia sa môžu prevážať iba s povolením. Spravidla je najlepšie zbaliť si lieky do príručnej batožiny, aby sa Vám nestratili.

Preprava liekov

Niektoré lieky je potrebné neustále udržiavať v chlade. Včas sa obráťte na prepravcu a kontaktujte ubytovanie, aby ste sa uistili, že vyhovejú Vašim potrebám.

Cestovné poistenie

Uistite sa, že ste informovali poisťovňu o všetkých svojich zdravotných problémoch.

Potreba asistencie

Ak letíte a používate invalidný vozík alebo máte problémy s pohyblivosťou, objednajte si „špeciálnu pomoc“. Letecké spoločnosti, letiská, výletné lode a trajekty v EÚ sú zo zákona povinné poskytovať bezplatnú asistenciu a pomoc.

Cestovné očkovanie

Vždy je najlepšie porozprávať sa so svojím lekárom v dostatočnom predstihu, aby ste sa uistili, že akékoľvek cestovné očkovanie, ktoré budete potrebovať, nebude mať vplyv na účinok Vašich liekov.

Cesta lietadlom

Cestovanie lietadlom bežne zahŕňa dlhodobé sedenie. Snažte sa meniť polohu čo najčastejšie. Napríklad zamieňajte sedenie a státie a ak je to možné, hýbte kĺbmi.

Ubytovanie

Ak máte problémy s pohyblivosťou, skúste si rezervovať izbu na prízemí alebo izbu v blízkosti výťahu. Ak potrebujete pri pohybe pomôcky, nezabudnite si ich rezervovať vopred, a uistite sa tiež, či je miestnosť dostatočne veľká na to, aby ste mohli používať pomôcky, ktoré potrebujete


SK-N-DA-RH-2100035 - Dátum prípravy: December 2021