UCBCares® pre odbornú verejnosť

Vyhlásenie

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z.

Beriem na vedomie, že informácie uvedené na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť.

Áno, som zdravotníckym pracovníkom v zmysle uvedenom vyššie

SK-N-OT--2200002 - Datum přípravy: marec 2022