Vitajte na stránkach UCBCares® pre psoriázu

Ak bola Vám alebo osobe Vám blízkej diagnostikovaná psoriáza, dúfame, že Vám tieto stránky UCBCares® pomôžu pochopiť, čo je psoriáza, aká je dostupná liečba psoriázy a čo môže znamenať život s týmto ochorením.

Zistite viac o psoriáze

pochopenie psoriázy

Pochopenie psoriázy

Získajte viac informácií o tom, čo je psoriáza, o jej typoch, príčinách a ako sa psoriáza diagnostikuje...

Čítať ďalej
Liečba psoriázy

Liečba psoriázy

Hoci je psoriáza v súčasnej dobe nevyliečiteľná, existujú rôzne druhy liečby pre zvládanie jej prejavov...

Čítať ďalej
Život so psoriázou

Život so psoriázou

Život so psoriázou môže byť zložitý, ale existujú možnosti podpory...

Čítať ďalej
Tipy a zdroje

Tipy a zdroje

Získajte odpovede na najčastejšie otázky a ďalšie informácie od podporných organizácií...

Čítať ďalej

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach nepredstavujú ani nenahrádzajú konzultáciu s Vaším lekárom.

ucbcares

Ako sa s nami spojiť?

Služba je dostupná počas pracovných dní od 8:30 do 16:30*

*mimo túto dobu je možné zanechať hlasovú správu

Telefón
+421 2 5920 2023

Bezplatná telefónna linka*
0800 002 566
*iba pre volanie zo Slovenska

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek nežiaducich účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Nežiaducie účinky môžete hlásiť prostredníctvom UCBCares® na vyššie uvedených kontaktoch alebo priamo priamo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv tu.

Hlásením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti našich liekov. So všetkými osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a bude zachovaná ich dôvernosť.


SK-N-DA-PSO-2300012 - Dátum prípravy: máj 2023