Podporné organizácie

Bodkáčik

Bodkáčik je združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením.

Bodkáčik
Aurela Stodolu 4991/17
036 01 Martin

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

SPaA je združenie pacientov so psoriázou, atopickým ekzémom a ostatnými kožnými chorobami.

Kontaktná adresa:
SPaA SR
Štetinova 5
811 06 Bratislava


SK-N-DA-PSO-2100025 - Dátum prípravy: október 2021