Biologická liečba psoriázy

Čo je to biologická liečba?

Biologický liek alebo biologikum je typ liečby používaný pri niektorých dlhodobých zdravotných stavoch, ako je psoriáza. Na rozdiel od tradičných liekov, ako sú ibuprofén alebo paracetamol, sa biologické lieky vyrábajú zo živých organizmov. Môžu to byť mikroorganizmy, ako sú baktérie alebo kvasinky. Väčšina biologických liekov je navrhnutá tak, aby blokovala určité časti imunitného systému, a dá sa o nich hovoriť ako o „cielených terapiách“. Biologické lieky nefungujú vo forme tabliet a musia sa podať ako injekcia alebo infúzia.

Biologické terapie sa poskytujú iba ľuďom, ktorí už vyskúšali iné druhy liečby zodpovedajúce ich stavu a nereagovali na ne dobre. Biologické lieky sa často podávajú spolu s inými liekmi.

Úloha biologickej liečby pri psoriáze

Výskum ukázal, že mnohí ľudia reagujú na biologickú liečbu výrazným zlepšením a zmierením príznakov psoriázy. Niektorí ľudia však musia prestať užívať biologické lieky kvôli vedľajším účinkom, o ktorých dermatológovia vždy informujú pred začiatkom liečby. Ľuďom, ktorí nevidia zlepšenie symptómov (môže to trvať 3-6 mesiacov) alebo u ktorých sa vyskytnú závažné vedľajšie účinky, sa zvyčajne odporúča vysadiť biologické lieky.

Ak je to bezpečné a vhodné, dermatológ môže navrhnúť vyskúšať iný biologický liek. Nie každý biologický liek funguje rovnako. To znamená, že hoci jeden biologický liek nezaberie, iný môže významne pomôcť.

Biologické lieky používané na liečbu psoriázy

Liečba anti-TNF

Liečba anti-TNF narúša pôsobenie proteínu nazývaného Tumor necrosis factor (voľne preložené ako tumor nekrotizujúci faktor, TNF), ktorý je nadmerne aktívny u ľudí so psoriázou. Príliš veľa TNF spôsobuje zápal. Liečba pomocou anti-TNF blokuje fungovanie TNF a môže zmierniť nadmerný zápal v tele.

Liečba anti-IL

Ľudia so psoriázou majú v tele veľmi vysoké hladiny bielkovín nazývaných interleukíny (IL). Interleukíny hrajú veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní nadmerného zápalu spojeného s rôznymi zápalovými stavmi. Liečba pomocou anti-IL účinkuje tak, že neutralizuje aktivitu určitých interleukínov a pomáha zmierniť nadmerný zápal.

U pacientov sa počas liečby biologickými terapiami sledujú vedľajšie účinky.

SK-N-DA-PSO-2100018 - Dátum prípravy: október 2021