Plánovanie dieťaťa a tehotenstvo so psoriázou

Tehotenstvo

Ak trpíte psoriázou, je dôležité naplánovať si tehotenstvo, aby ste
v prípade, že to bude nutné, mohli podstúpiť liečbu, ktorá je
v tehotenstve vhodná a neškodná pre dieťa. Ak je tehotenstvo plánované, Váš lekár Vám môže pomôcť, aby pred otehotnením bolo Vaše ochorenie čo najviac kompenzované.

Myslite dopredu

Asi polovica tehotenstiev je neplánovaná, čo pri psoriáze nie je vhodné. Účinnosť antikoncepcie závisí od metódy a jej správneho použitia. Takže aj keď neuvažujete o narodení dieťaťa, môžu byť tieto informácie pre Vás dôležité.

Plánujte

Ženy so psoriázou môžu mať pocit, že si musia zvoliť medzi liečbou a rodinou. Ak je však tehotenstvo plánované, liečba sa dá prispôsobiť tak, že kompromisy medzi kontrolou psoriázy a túžbou po dieťati nie sú potrebné. Aj keď sa príznaky môžu u mnohých žien počas tehotenstva zlepšiť, takmer u polovice z nich sa žiadne zlepšenie neprejaví alebo sa ich stav dokonca zhorší. Kontrola psoriázy počas tehotenstva je preto dôležitá pre zdravie matky i dieťaťa.

Pripravte sa

O plánovaní rodičovstva by ste mali diskutovať s celým tímom odborníkov – napríklad so svojím praktickým lekárom, zdravotnou sestrou, dermatológom, pôrodníkom a gynekológom, pôrodnou asistentkou a lekárnikom. Je potrebné pokračovať v liečbe ochorenia pred, počas aj po tehotenstve. Nie všetky lieky sú však možné používať v tehotenstve, takže Váš dermatológ sa rozhodne, či je potrebné liečbu prispôsobiť. Porozprávajte sa so všetkými spomínanými odborníkmi o najvhodnejších možnostiach pre Vás.

Po narodení dieťaťa

Po narodení dieťaťa

Starostlivosť o novorodenca môže byť vzrušujúca, ale aj náročná. Ženy so psoriázou, rovnako ako všetky matky, sa cítia po pôrode unavené. Okrem bežnej vyčerpanosti však musia rátať aj s tým, že v priebehu niekoľkých týždňov po narodení môže prísť vzplanutie príznakov ochorenia. Aj keď sa teda príznaky psoriázy počas tehotenstva zvyčajne zlepšia, môžu sa po pôrode vrátiť. Snažte sa zabezpečiť si aj po pôrode dostatok času na návštevu lekára, aby ste spoločne zvládli prípadné zhoršenie ochorenia. Ak budete mať psoriázu pod kontrolou, pomôže Vám to lepšie zvládnuť popôrodné obdobie. Je dôležité starať sa o svoje fyzické aj duševné zdravie. Požiadajte svojho partnera, rodinu a priateľov
o pomoc, kým si zvyknete na život s novorodencom. Získate tak viac času na zvládnutie psoriázy. Hovorte im o tom, ako sa cítite – sú pri Vás, aby vás podporili.

Dojčenie

Mnoho žien so psoriázou je schopných úspešne dojčiť, ak sa tak rozhodnú. Dojčenie je osobná voľba. Ak chcete dojčiť, mali by ste to prediskutovať so svojím kožným lekárom a ďalšími odborníkmi, ktorí sa o vás starajú. Nie všetky liečby je možné používať počas obdobia dojčenia a ženy so psoriázou môžu mať pocit, že si musia zvoliť medzi liečbou a dojčením. Ak v predstihu prediskutujete svoje želanie dojčiť a možnosti liečby s lekármi, môžete spoločne v prípade potreby upraviť liečbu.

Prenesiem psoriázu na svoje dieťa?

Aj keď psoriáza môže byť dedičná, existuje veľa faktorov, ktoré určujú, či sa u dieťaťa vyvinie psoriáza alebo nie. Ak má jeden z rodičov psoriázu, existuje asi 16% šanca, že sa u jeho dieťaťa vyvinie tiež. Ak majú obaja rodičia psoriázu, šanca sa zvyšuje na približne 50 %.


SK-N-DA-PSO-2100023 - Dátum prípravy: október 2021